AT-3000 Plus
AMPLI
3,575,000 đ
Trọng lượng:
15,5
Kg
Nguồn điện cung cấp AC :
90-220V
50- 60Hz
Tổng trở loa:
4 – 14
Ohm
Nhiệt độ làm việc tốt nhất:
0 - 40
Độ C
Công suất ra loa:
440
W
Mạnh mẽ với 12 transistor
Kích thước:
470x460x210
mm
Biến thế
25
A
Tụ lọc:
10.000/80
µf/V
Tel:  08.39971008
Fax: 08.39974214